Bezmaksas mācību iespējas

Mācies
bezmaksas!

Ar labām sekmēm
0 Bezmaksas
 • Bezmaksas semestris tiek piemērots, ja Latvijas Zinātņu Tālmācības vidusskolas izglītojamais ir pabeidzis semestri ar vērtējumiem visos mācību priekšmetos 8 balles un augstāk[2]

Novadu
līdzfinansējums

Mācies bezmaksas
0 Bezmaksas
 • Ķekavas novads
 • Ādažu novads
 • Mārupes novads
 • Siguldas novads

Ģimenes
atlaide

Atlaide 50% vai 100%
līdz 100% Atlaide
 • 100% atlaide vienam no izglītojamajiem no vienas ģimenes
 • 100% atlaide grūtniecēm vai vecākiem, kuriem ir bērns līdz 1 gada vecumam.
 • 50% atlaide daudzbērnu ģimenēm
Atlaides

Skolā darbojas ģimenes atlaide – 100% atlaide, kura tiek piešķirta, ja skolā sekmīgi mācās divi vai vairāki vienas ģimenes locekļi. Atlaide tiek piešķirta vienam no izglītojamajiem [1].

 • Atlaides nesummējas ar citām atlaidēm;
 • Izpildot atlaižu piemērošanas nosacījumus vairākām atlaidēm, izglītojamais attiecīgajā periodā saņem to atlaidi, kura ir lielāka.
 • Atlaidi piemēro, ja tiek ievēroti maksājuma termiņi.
 • Pirmais maksājums jāveic 5 darba dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža, nākamie maksājumi tiek veikti atbilstoši līguma pielikumā norādītajam maksājumu grafikam.
 • Izglītojamajam piešķirto atlaidi reģistrē Skolas iekšējā datu bāzē.


Tālmācības vidusskola bezmaksas

Bezmaksas semestris tiek piemērots, ja Latvijas Zinātņu Tālmācības vidusskolas izglītojamais ir pabeidzis semestri ar vērtējumiem 8 balles un augstāk [2].

Divas klases vienā mācību gadā!

Par intensīvo apmācības kursu maksa tiek piemērota par vienu mācību gadu [3].[1] Sekmīgi vērtējumi uz semestra pēdējo dienu, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par mācību gada sākuma un beigu laikiem.
[2] Atlaide par labiem mācību sasniegumiem tiek pārskatīta katru semestri.
[3] Neattiecas uz maksu par valsts pārbaudījumu organizēšanu un par valsts atzītu vispārējās vidējās izglītības vai vispārējās pamatizglītības dokumentu izgatavošanu.

Laipni lūdzam Latvijas Zinātņu Tālmācības vidusskolā! Lūdzu, aizpildiet pieteikumu.

Добро пожаловать в Рижскую 1-ю среднюю школу! Заполните заявку.

Piesakies šodien un saņem dāvanu no skolas!

Paldies! Pieteikums saņemts.

Mēs tuvākajā laikā ar Jums sazināsimies.

×