Biežāk uzdotie jautājumi

Jā, ir iespējams pabeigt divas klases vienā mācību gadā. Ievērojot kārtību kādā izglītojamie viena mācību gada laikā secīgi apgūst divas klases.

 • Ja skola, kurā iepriekš mācījāties, ir slēgta, tad izglītības dokumentus varat iegūt Personāla dokumentu valsts arhīvā
 • Ja ir pazaudēts sertifikāts par nokārtotajiem centralizētajiem eksāmeniem, lai saņemtu sertifikāta dublikātu, jāvēršas Valsts izglītības satura centrā
 • Ja nepieciešams atjaunot apliecību par iegūtu pamatizglītību, lai saņemtu dublikātu jāvēršas arhīvā un pēc tam Latvijas vēstnesī un konkrētās pašvaldības Izglītības pārvaldē.

Nē, eksāmenu kārtot atkārtoti nav nepieciešams, ja nav mainījies konkrētā eksāmena nosaukums. Ir iespēja eksāmenu kārtot atkārtoti, ja vēlaties uzlabot savu rezultātu.

Nav nozīmes, cik daudz laika pagājis. Galvenā ir vēlme un motivācija mācīties. Visi mācību materiāli un ieskaites ir pievienoti mācību vidē. Ir pieejamas tiešsaistes konsultācijas-konferences. Ja nepieciešamas klātienes konsultācijas, par tām jāvienojas ar attiecīgā mācību priekšmeta skolotāju. Ir iespēja neierobežotai komunikācijai (rakstiski) ar priekšmetu skolotājiem mācību vidē. Vienīgā reize, kad obligāti jāierodas skolā, ir 9. un 12. klases valsts eksāmeni.

Ja iepriekšējā mācību iestāde Jums ir izdevusi atestātu par arodizglītību vai izziņu par apgūto programmas daļu, tad Latvijas Zinātņu Tālmācības Vidusskolā veiksim pielīdzinājumu ņemot vērā apgūto stundu skaitu vispārizglītojošajos priekšmetos un pēc tā varēsim atbildēt, kurā klasē varam Jūs uzņemt!

Latvijas Zinātņu Tālmācības Vidusskolā izglītojamie tiek uzņemti bez iestājpārbaudījumiem.

Valsts eksāmeni tālmācībā 9. un 12. klašu izglītojamiem tiek kārtoti tāpat kā visās klātienes skolās.

Ja ir nozaudēts vispārējās pamatizglītības izglītības dokumenta oriģināls, ir jāvēršas izglītības iestādē, kas izsniegusi šo dokumenta oriģinālu. Ja izglītības iestāde ir reorganizēta vai likvidēta, personai jāvēršas arhīvā. Pēc tam jāveic publikācija par nozaudētu dokumentu Latvijas vēstnesī. Kad publikācija Latvijas vēstnesī veikta jādodas uz iepriekšējo izglītības iestādi vai konkrētās pašvaldības Izglītības pārvaldi saņemt apliecības dublikātu.

Jā, ar Latvijas Zinātņu Tālmācības Vidusskolas izsniegto atestātu un sekmju izrakstu varēsiet turpināt studijas jebkurā Latvijas vai ārvalstu augstskolā.

Jā, pārejot no mūsu skolas uz citu izglītības iestādi, audzēknim tiek izsniegta liecība ar mūsu skolā iegūtajiem vērtējumiem.

Tā kā Latvijas Zinātņu Tālmācības Vidusskola piedāvā mācības tālmācībā jeb mācības internetā, tad vecuma ierobežojumu nav.

Iestājoties Latvijas Zinātņu Tālmācības Vidusskolā, izglītojamais saņem pieejas paroli skolas mācību e-videi, kurā ir iespējama komunikācija ar pedagogiem un atrodami mācību materiāli, pārbaudes darbi, mācību literatūra un cita mācību procesam noderīga informācija. Mācības tālmācībā ir pieejamas gan vidējās izglītības programmā, gan pamatizglītības . Katram izglītojamam ir savs mācīšanās temps, tāpēc Latvijas Zinātņu Tālmācības Vidusskola būs piemērota gan skolēniem, kas mācās ātrāk, gan tiem kam nepieciešams vairāk laika . Mācības un pārbaudes darbu rakstīšana notiek mācību vides mājaslapā.

 • Iepriekšējās klases liecība,
 • personas apliecinošs dokuments (pase vai ID karte),
 • vecāka vai aizbildņa personu apliecinošs dokuments,
 • bērna dzimšanas apliecība,
 • 2 fotogrāfijas 4×3 cm,
 • ārsta izziņa U026.
 • 9. klases apliecība ar sekmju izrakstu,
 • iepriekšējās klases liecība,
 • personas apliecinošs dokuments (pase vai ID karte),
 • vecāka vai aizbildņa personu apliecinošs dokuments,
 • bērna dzimšanas apliecība,
 • 2 fotogrāfijas 4×3 cm,
 • ārsta izziņa U026.

Mācību maksa ir 210 eiro par semestri, iestājoties līdz 31.08. Iestājoties pēc 01.09. mācību maksa ir 235 eiro par semestri.
Reģistrācijas maksa ir 25 eiro.
Maksa par valsts pārbaudījumu organizēšanu un valsts atzītu dokumentu izgatavošanu ir 55 eiro.

Mācību maksu ir iespējams dalīt 2-6 daļās. Sadalot mācību maksu par semestri 6 daļās. Sadalot mācību maksu daļās pie pamatsummas klāt nāk EUR 7 par katru maksājuma daļu.

 • Tālmācība bezmaksas, ja liecībā no iepriekšējas skolas (no kuras jūs pārejat pie mums) nav vērtējumu, zemāku par 7 ballēm (visas atzīmes ir 7 balles un augstākas);
 • Tālmācība bezmaksas, ja mācoties mūsu skolā, jūs esat pārcelts nākamajā klasē ar atzīmēm liecībā 8 balles un augstāk.
 • 50% atlaide vienam no izglītojamajiem, ja Latvijas Zinātņu Tālmācības Vidusskolā mācās 2 vai vairāki izglītojamie no vienas ģimenes.

Ja tomēr neatrodi atbildi uz savu jautājumu, tad esi laipni aicināts rakstīt mums uz e-pastu [email protected] vai zvani 20200007

Добро пожаловать в Рижскую 1-ю среднюю школу! Заполните заявку.

Laipni lūdzam Latvijas Zinātņu Tālmācības vidusskolā! Lūdzu, aizpildiet pieteikumu.

Piesakies šodien un saņem dāvanu no skolas!

Paldies! Pieteikums saņemts.

Mēs tuvākajā laikā ar Jums sazināsimies.

×